Agenda

Navigatie

Twitter

Facebook

22-11-2017
Heden.

In dit schrijven wil ik U vanuit een kort heden mee terug nemen naar het verleden. Vanuit het verleden (vanaf het aller eerste begin) zal ik verdeeld in vier blokken wat hoogte punten en diepte punten vertellen.Onze buurtschap bestaat nu uit ongeveer 250 gezinnen binnen de buurt en rond de 50 leden buiten de buurt (waaronder de meeste bestuursleden). De laatste jaren is onze buurt met de nieuwbouw onder de Mast en de Beukenlaan sterk gegroeid. Bij deze nieuwbouw zijn een 30-tal senioren woningen, een verzorgingsflat en een gezinsvervangend tehuis. Het bestuur van buurtschap ‘t Stuk bestaat uit 9 bestuursleden.Buiten deze bestuursleden hebben we nog een twintigtal “werkers” die in meer of mindere mate actief zijn tijdens het bouwseizoen. Op het veld is een veldploeg actief die bestaat uit tien man. Deze veldploeg onderhoud een stuk grond op het centraal veld van 1,8 ha, waar de laatste jaren een kleine miljoen bloemen vandaan komen.

De oprichting.


In 1961 werd op het gemeentehuis besloten dat Zundert in het Westen een uitbreidingsplan er bij zou krijgen en wel tussen de Molen-, Veld-, Kater- en Prinsenstraat. In 1962 werd begonnen met de eerste werkzaamheden zoals riolering en noodbestrating. De eerste mensen kwamen in de tweede helft van 1963 naar de nieuwe buurt. In eerste instantie werden zij ingedeeld bij buurtschap Veldstraat, maar in februari 1965 ontstonden de eerste spontane gedachten om zelf een corsowagen te gaan maken Op 7 maart 1965 werd een eerste vergadering belegd. Deze vergadering werd bezocht door 23 personen en daar werd een bestuur gekozen en een nieuwe corsobuurt was geboren. Omdat onze buurt ten Westen van Zundert lag werd er gekozen voor de naam buurtschap West.

De hoogte- en dieptepunten van:

1965 t/m 1970.


De eerste wagen werd gebouwd op een geleend onderstel van buurtschap ‘t Kapelleke. De eerste wagen had als naam “Ascot scene 6 en 7 uit My Fair Lady”. Met deze eerste wagen werd een zeventiende prijs behaald. In 1966 werd nog eenmaal het onderstel geleend van buurtschap ‘t Kapelleke. Het opmerkelijkste van dat jaar was dat de naam van “West” veranderde in de oorspronkelijke naam van de buurt nl. ‘t Stuk. Het jaar daarop kocht buurtschap ‘t Stuk een eigen onderstel en begonnen we voor de eerste keer met een eigen bloemenveld.In 1968 werd de wagen “Prinses op de erwt” gebouwd. Bij deze wagen werd voor de eerste keer betonijzer gebruikt door onze buurtschap. Dit resulteerde in een twaalfde prijs.In het jaar 1969 bouwde buurtschap ‘t Stuk een wagen zoals nog nooit eerder was vertoond. Het was een wagen in twee delen, maar op 4,5 meter hoogte aan elkaar verbonden door middel van een boot “de Ra van Thor Heijerdal”. Ondanks dit werd maar de dertiende prijs behaald. In 1970 werd de eerste beker gewonnen met de wagen “Hartentroef” (goed voor een zevende prijs). Deze wagen was uitverkoren om in Almelo te gaan pronken. Er moest een winkelcentrum geopend worden en het leek de organisatie daar een ludiek idee om enkele Zundertse corsowagens te tonen. De wagens werden naar Breda gereden, vanwaar ze met schepen naar Ermelo gingen.

1971 t/m 1980.

In 1973 werd gekozen voor een ontwerp van Ad Vromans te weten “De toren van Babel”. Deze wagen moest de afmetingen krijgen van 20 m x 4,5 m x 9 m. Na 1 week bleek dat de opkomst erg gering was. Het bestuur zag het niet meer zitten en gaf de pijp aan Maarten. Enkele jeugdige werkers namen het initiatief en begonnen toch aan de tent. Het bestuur bleef niet achter en buurtschap ‘t Stuk bleek van de ondergang gered. Dat de wagen te hoog gegrepen was bleek al op weg naar het veilingterrein, waar de wagen door zijn as zakte. Gelukkig kon dit nog gerepareerd worden. Maar voor de tweede doortocht zakte de wagen voor de tweede maal door de as. Om de prijs in ontvangst te nemen moesten we tweemaal voor de hoofdtribune passeren. Dit werd bewerkstelligd door middel van een takelwagen. Het totaal eindigde in de hoogste prijs tot dan toe nl. de vierde. Mede door dit voorval werd de regel aangepast. Vanaf toen moeten de wagens tweemaal voorbij de hoofdtribune, maar dan op eigen kracht.In 1974 werden we laatste maar daarentegen in 1975, het jaar dat we de optocht opende behaalden we de derde prijs (“Amerika 200”). Deze prijs zou, zoals later zou blijken,, de beste prijs blijven tot 1993.In 1977 bouwden we “Donald Duck” een ontwerp dat erg aansloeg. Zelfs zo dat op weg naar het veilingterrein er zeer positieve geluiden waren, zelfs al felicitaties. Groot was de teleurstelling toen bleek dat we de tiende prijs behaald hadden. Enig lichtpuntje was dat later bleek we een grote beker en een bedrag van F. 200,-- gewonnen hadden. Dit was de eerste en enige Raboprijs ooit uitgereikt in het Zundertse corso. De jaren t.e.m. 1980 waren redelijk rustige jaren waarbij de hoogste notering de tiende plaats was (1980).

1981 t/m 1990.


De jaren ’81 en ’82 waren goed voor twee dertiende plaatsen.Het jaar 1983 staat in de boeken als de “zwarte bladzijde”. De wagen “Metamorphose” was een enorme arbeidsintensieve wagen. Maar ondanks alle inzet kwam deze wagen in de Molenstraat, op de parallelweg voor het veilingterrein tot stilstand met een kapot stuurhuis. Resultaat was dat deze wagen nooit meegereden heeft. Tot overmaat van ramp kwam op het moment dat alle bouwers bij de wagen stonden te treuren de Politie met het onheilsbericht dat onze tent omgewaaid was. Maar als de nood het hoogst is bleek hulp nabij. Menigeen uit de buurt die normaal nooit bij wat dan ook betrokken was bleek nu hulpvaardig. Alle puinhopen waren die zondag om 18.00 uur opgeruimd (een record voor onze buurtschap).In 1984 t.e.m. 1987 hadden we een nieuw ontwerpers duo, te weten Thijn de Bruijn en Johan van der Kloof. Dit ontwerpers duo had zo hun eigen ideeën. Na een veertiende plaats reden zij de jaren daarop respectievelijk zesde, zevende en achtste. De grootte van de wagens groeide de buurtschap boven het hoofd. Financieel stonden we er erg slecht voor. Er moest zelfs een lening afgesloten worden bij het comite.Het was dan ook in 1989 dat we over gingen naar een andere ontwerper (Jack Schetters) en we bewust een kleine wagen hebben gebouwd. Het ontwerp “Vrouwe Justitia” was goed voor een dertiende prijs.In 1990 gaat Jack Schetters samenwerken met Johan Raats. Een gouden ontwerpers duo is dan, naar later blijkt, geboren. In dit jaar viert buurtschap ‘t Stuk haar 25-jarige jubileum.

1991 t/m 2004.


Nadat in 1990 het ontwerpers duo met hun eerste ontwerp samen, een veertiende prijs behaald heeft, zijn ze niet meer uit de top tien weggeweest.In 1991 werd met “De ondergang van Pompei” een achtste plaats behaald, gevolgd in 1992 door “Sumo” met een zesde plaats.Absoluut hoogtepunt van onze buurtschap is het behalen van de eerste prijs in 1993 met de wagen “De gezichten van de Beijing opera”. Dat deze ontwerpers geen eendagsvliegen waren bleek wel uit het feit dat het jaar na de eerste plaats weer een schitterende tweede plaats behaald werd met de wagen “Stierengevecht”.In 1995 werd met “Merlijn” een negende plaats behaald, een plaats die volgens menigeen aan de lage kant beoordeeld is.In 1996 hebben we op ons veld niet alleen dahlia’s gekweekt, maar ook allerhand andere bloemen zoals bijvoorbeeld zonnebloemen. Dit alles was nodig omdat bij de wagen “Springtime”, waarbij o.a. bomen uitgebeeld werden de boomkruinen gemaakt werden van alternatieven materialen. Hierbij werden deskundige bloemschikkers ingehuurd. Dit experiment was voor ons zeer gewaagd maar daardoor een grote uitdaging. Een tweede plaats bij de publieksjury en een vierde plaats bij de vakjury was het schitterende resultaat van deze wagen.In 1997 deed een van de ontwerpers (Jack Schetters) een stapje terug en was het ontwerp van Johan Raats. Dat de alternatieven materialen ons goed bevallen waren bleek ook nu weer. Een van de onderdelen van de wagen “Ambassadeurs van het regenwoud” te weten twee leguanen waren volledig uitgevoerd met broccoli en groot hoefblad. Dit resulteerde wederom in een schitterend effect. De wagen als totaal werd wederom beloond met een vierde plaats.In 1998 hebben Jack en Johan wederom samen een wagen ontworpen. We behaalden dit jaar met Chardas de zesde prijs met 462 punten.In 1999 heben we Haute couture gemaakt waar weer diverse alternatieven materialen zijn gebruikt. Op deze wagen hadden we schitterende figuratie. We hebben met deze wagen de tiende prijs behaald. In 2000 is Jack Schetters gestopt met ontwerpen en heeft Joel Sprenkels het estafette stokje van Jack overgenomen. In 2000 bouwden we de wagen 8.725. Dit was een uitbeelding van een Atleet die een bokkensprong uitvoerde. Met deze wagen behaalden we een schitterende derde prijs. Maar ’t Stuk zou ’t Stuk niet zijn als ze niet een nieuwe uitdaging aan zouden gaan. In 2001 bouwden we de wagen Parade Struthioniform. En we bouden niet 1 maar 2 wagens. De wagens waren twee struisvogelachtige vogels, waaraan alles wat bij een vogel kan bewegen ook bewoog. Deze wagen reed perfect door de straten en had een schitterend totaal beeld. We behaalden dan ook de tweede plaats, wat op één jaar na (1993) het beste resultaat was. In 2002 en 2003 waren de resultaten wat tegenvallend. Met Metamorfose (een beladen titel) behaalden we in 2002 de twaalfde prijs. Uniek van deze wagen was dat hij opgebouwd was uit duizenden losse elementen (buisjes). In 2003 behaalden we de tiende plaats met een van Gogh gerelateerde wagen. Maar in 2004 reden we weer hoger, we behaalde de 4e plaats met onze wagen 'Reconstructie', dat was gebaseerd op een opgraving en het opnieuw in elkaar zetten(reconstructie) van van 2 mammoeten.

Francois van Beek
6-1-2008 11:36:18
© 2006 Buurtschap 't Stuk | info@tstuk.nl
Tim Hereijgers & Marc Mathijssen | Aansprakelijkheid en Rechten